Теоретична обосновка на проекта

img-8987_origПроцесът за произхода и етническата принадлежност на древните българи като самостоен народ трябва да се разглежда като част от процеса на разпадане, диференциация и обособяване на отделните групи на някога единната средноазиатска алтайска езикова-етническа общност, форморана на обширни пространства на Вътрешна Азия, от долините на на реките Орхон и Енисей до долината на река Иртиш, и от Урал до Тян-шан и Памир.

Археологическите и антропологически данни сочат, че прародина на на древните български племена е областта Туран (дн. Източен Казахстан),

Най-ранният техен расов тип е близък до антропологическия тип на населението от средноазиатското междуречие. Придобитите от тях монголоидни черти са продукт от смешението им с хуните. През така наречената хунска епоха (4в. пр. н. е.), заедно със сродните им по език, произход и култура племена те са влизали в състава на на огромен по територия и население военноплеменен съюз известен в старите китайски хроники като „империята Хууну“.

След разпадането на на „Хунската империя“, българските племена се заселват Приазовието и Прикаспието – в земите по долното течение на р. Волга на север от Кавказ и в причерноморските степи. Тук те влезли в контакт със сармато-аланските племена (те били от ирански произход) именно в тези земи за пръв път отбелязват точното им местонахождение писмените извори.

Очакваме вашите съвети, исторически данни и предложения за точния маршрут на емейл magickervan@gmail.com или във ФБ страницата ни и ФБ Групата (предстои).

Можете да ни подкрепите и с дарителски инициатива:

Смеката ни в Първа Инвестиционна Банка: IBAN: BG96FINV91501015191765 за Маргарита Ценова. За пейпал или други опции вижте в Подкрепи